Kogeneracija kas tai? Kogeneracija – tai elektros ir šilumos gamyba vienu metu, po elektros gamybos panaudojant perteklinę šilumą. Tai viena iš galimybių pasiekti kompromisą tarp augančių energijos poreikių (energijos gamybos įprastiniu būdu deginant... rodyti daugiau
Šiuolaikinė gyvulininkystė yra labai aplinką teršianti veikla, kai į atmosferą išskiriami dideli CH4, N2O and NH3 kenksmingų dujų kiekiai. Organinių atliekų anaerobinis skaidymas ženkliai sumažina jose esančio metano kenksmingą efektą. Biodujos... rodyti daugiau
Menu
Uždaryti
Back
Account
Close