Dėl natūralaus sąvartynuose esančių organinių medžiagų biologinio irimo, susidaro dideli metano ir CO2 dujų kiekiai. Kai šios dujos nesurenkamos ir nepanaudojamos, jos išskiriamos į atmosferą kaip šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Šių dujų šildymo geba virš 20 kartų viršija anglies dioksido, taip dar labiau prisidedama prie pasaulinio atšilimo. Tinkamai panaudotas atliekų perdirbimas yra puikus atsinaujinantis energijos šaltinis.

Sąvartyno dujos iš atliekų centrų surenkamos naudojant dujų surinkimo sistemas. Apie 50%  šių dujų sudaro metanas, o kitus 50% - anglies dioksidas. Sąvartyno dujų sudėtyje gali būti nedidelis kiekis ne metano organinių junginių. Kogeneracijai naudojami dujiniai varikliai su generatoriais paverčia šiuos švaistomus išteklius vertingu ir aplinką tausojančiu energijos šaltiniu.

Sąvartynuose susidarantis metanas yra lengvai prieinamas atsinaujinantis energijos šaltinis. Jį galima panaudoti kurui, iš kurio galima būtų pagaminti 2700 MW elektros energijos vien Jungtinėse Amerikos Valstijose ir 9000 MW - visame pasaulyje.

Tipinis sąvartyno dujų panaudojimas -  veiklos schema:

atliekų perdirbimas

Pirmasis komercinis sąvartyno dujinis generatorius buvo įrengtas Jungtinėse Amerikos Valstijose 1983 metais. Iki dabar sumontuota daugiau nei 1550 MW kogeneracinių jėgainių dujinių variklių pagrindu visame pasaulyje. Kasmet prisideda daugiau nei 150 MW instaliacijų.